Dette er sprengt fjell som varierer i størrelse. Brukes der det skal bygges opp solid bærelag eller fylle opp forholdsvis store volum.

Sprengsten er ubehandlet masse – kun sprengt ut og lastet på bil.

I denne massen kan det forekomme store stener som må håndteres med gravemaskin.