Kult er den groveste fraksjonen av knust fjell.

Mange bruksområder og ypperlig til bygging av veier, plasser ol. der det skal fylles opp et solid bærelag.