Velkommen til masseuttaket Skattebøl vest i Rakkestad

Skattebøl DA er et  masseuttaket på gården Skattebøl vest i Rakkestad sentralt plassert ikke langt fra grensa mot Eidsberg.

Vi leverer de mest vanligste fraksjoner av subbus, singel, pukk, kult, sprengstein og stablestein.

Vi kan besørge frakt enten du vil ha det ferdig strødd på veier eller tippa i haug. 

Åpningstider

Vi har svært utvidede åpningstider innenfor rammene som reguleringsplanen setter, og vil være tilgjengelig man – fre kl. 07.00 – 19.00. Lørdag fra kl. 09.00-13.00.

Ta kontakt med oss for spørsmål: 
Eivind:     tlf. 92 22 72 82
Nils Erik: tlf. 90 26 39 60