Kult

Kult er den groveste fraksjonen av knust fjell knust fjell. Mange bruksområder og ypperlig til bygging av veier, plasser ol. der skal fylles opp et solid bærelag.