Subbus 0-8

En subbus med mye finstoff. Kan brukes til grus på veier, til «metting» av grove masser mm.