Sprengsten

Dette er sprengt fjell som varierer i størrelse. Brukes der det skal bygges opp solid bærelag eller fylle opp forholdsvis store volum.

Sprengsten er ubehandlet masse, kun sprengt ut og lastet på bil. I denne massen kan det forekomme store stener som må håndteres med gravemaskin.